Data

Sovelluksen aineistot

Sovelluksen mukana julkaistaan seuraavat json-muotoiset aineistot.

osoite kuvaus tiedostokoko
https://hva-tietopaketti.kela.fi/data/alueet4326.geojson Hyvinvointialueiden rajat EPSG:4326 koordinaattijärjestelmässä 143.43K
https://hva-tietopaketti.kela.fi/data/dat_hva.json Etuuksien ja indikaattoreiden data 956.21K
https://hva-tietopaketti.kela.fi/data/kelasto.json ei tietoa 26.43K
https://hva-tietopaketti.kela.fi/data/trans_label.json Etuuksien ja indikaattoreiden käännökset suomeksi ja ruotsiksi 27.06K
https://hva-tietopaketti.kela.fi/data/trans_region.json Hyvinvointialueiden nimien käännökset suomeksi ja ruotsiksi 2.43K

Kaikki aineistot ovat vapaasti käytettävissä Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)-lisenssin ehdoilla.

Käyttöesimerkit R-kielellä

library(jsonlite)
library(ggplot2)
dat <- fromJSON("https://hva-tietopaketti.kela.fi/data/dat_hva.json")
trans_label <- fromJSON("https://hva-tietopaketti.kela.fi/data/trans_label.json")
dd <- merge(x = dat, y = trans_label, by.x = c("etuus","indi"), by.y = c("etuus","indi"))
d <- dd[dd$indi == "krooninen_verenpainetauti_ikavakioitu_vaestoosuus_percent" & dd$vuosi == 2022,]

ggplot(d, aes(y = hyvinvointialue_name_fi, x = arvo)) + geom_col() + 
 labs(title = unique(d$indi_fi)) 

library(sf)
library(dplyr)
trans_region <- st_read("https://hva-tietopaketti.kela.fi/data/alueet4326.geojson")
karttadata <- left_join(trans_region, d) %>% 
 st_transform(3067)

ggplot(karttadata, aes(fill = arvo)) + 
 geom_sf(color = "grey90") + 
 labs(title = unique(d$indi_fi))

Käyttöesimerkki Python-kielellä

import requests
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

resp1 = requests.get("https://hva-tietopaketti.kela.fi/data/dat_hva.json")
dat = pd.DataFrame.from_dict(resp1.json())
resp2 = requests.get("https://hva-tietopaketti.kela.fi/data/trans_label.json")
trans_label = pd.DataFrame.from_dict(resp2.json())

dat = pd.merge(left=dat, right=trans_label, on=["etuus", "indi"])
d = dat[(dat["indi"] == "krooninen_verenpainetauti_ikavakioitu_vaestoosuus_percent") & (dat["vuosi"] == 2022)]

plt.barh(d['hyvinvointialue_name_fi'], d['arvo'])
plt.title(pd.unique(d["indi_fi"])[0])
plt.xlabel("arvo")
plt.ylabel("hyvinvointialue_name_fi")
plt.show()

Datan lukeminen Excel-ohjelmaan

Myös Excel osaa lukea json-muotoisia tiedostoja Power Query -editorin kautta. Datan lukemisen prosessi käydään alla olevassa ohjeessa.

 1. Aloita tietojen nouto internetistä valitsemalla Excelin ylävalikosta Tiedot - Nouda tiedot - Muista lähteistä - Internetistä.


 2. Anna osoitteeksi datatiedoston url https://hva-tietopaketti.kela.fi/data/dat_hva.json. Klikkaa OK.


 3. Jatka klikkaamalla Yhdistä.


 4. Power Query-editorissa valitse ylävalikosta Muunna - Taulukkoon ja hyväksy oletusasetuksilla painamalla OK-painiketta.


 5. Seuraavaksi klikkaa auki olevan taulukon sarakeotsikon oikean reunan nuoli-ikonia.


 6. Avautuvassa näkymässä poista täppä kohdasta Käytä alkuperäisen sarakkeen nimeä etuliitteenä.


 7. Taulukko avautuu Power Query -editoriin. Klikkaa ylävalikosta Aloitus - Sulje ja lataa, niin data aukeaa Excel-työkirjassa.


Metatiedot

Sairaanhoitokorvaukset

Hammashoito, lääkärinpalkkiot, matkat (pl. yöpymisrahat) sekä tutkimus ja hoito

Luokittelijat
 • Vuosi
 • Etuus
 • Hyvinvointialue
Mittaluvut
 • Hyvinvointialueen väestö 31.12.
 • Korvauksen saajat
 • Korvaukset, euroa
 • Korvaukset, euroa / saaja
 • Saajien väestöosuus, %

Sairaanhoitokorvaukset (tutkimus ja hoito, lääkärinpalkkiot, hammashoito ja matkakorvaukset (pl. yöpymisrahat)) yhteensä

Luokittelijat
 • Vuosi
 • Etuus
 • Hyvinvointialue
Mittaluvut
 • Hyvinvointialueen väestö 31.12.
 • Korvauksen saajat
 • Korvaukset, euroa
 • Korvaukset, euroa / saaja
 • Saajien väestöosuus, %

Kuntoutus

Kuntoutujat kuntoutuksen lakiperusteen ja iän mukaan

Luokittelijat
 • Vuosi
 • Kuntoutuksen lakiperuste
 • Hyvinvointialue
 • Ikäryhmä
Mittaluvut
 • Kuntoutujat
 • Kuntoutuspalvelukustannukset, euroa
 • Kelan kuntoutujien kuntoutusrahat, euroa

Kuntoutujat kuntoutuksen lakiperusteen, toimenpiteen ja iän mukaan

Luokittelijat
 • Vuosi
 • Kuntoutuksen lakiperuste
 • Kuntoutustoimenpide
 • Hyvinvointialue
 • Ikäryhmä
Mittaluvut
 • Kuntoutujat
 • Kuntoutuspalvelukustannukset, euroa
 • Kelan kuntoutujien kuntoutusrahat, euroa

Kuntoutujien väestöosuus

Luokittelijat
 • Vuosi
 • Kuntoutuksen lakiperuste
 • Hyvinvointialue
Mittaluvut
 • Hyvinvointialueen väestö 31.12.
 • Kuntoutujat
 • Kuntoutuspalvelukustannukset, euroa
 • Kuntoutujien väestöosuus, %

Lääkekorvaukset ja lääkekorvausoikeudet

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut (31.12), ikävakioitu väestöosuus (%) per hyvinvointialue

 • Diabetes: 103, 171, 177, 215, 285, 295
 • Syöpätaudit: 115–117, 128, 130, 150, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 163, 166–170, 173, 174, 176, 178–180, 189, 191, 192, 197, 198, 1501, 1502, 1504–1515, 1518, 1519, 1521, 1522, 1523, 1525, reseptimerkintä + 115–117, 128 tai 130
 • Krooninen verenpainetauti: 205
 • Sepelvaltimotauti: 206, 294, 296, reseptimerkintä + 206
 • Astma: 203, 251, 297
 • Vakioväestö on tilastovuoden lopun koko maan väestö (pl. henkilöt, joiden asuinpaikka tilastovuoden lopussa oli ‘Ei kotikuntaa Suomessa’, ‘Ulkomaat’ tai ‘Tuntematon’)
 • Ikävakiointi vastaa kysymykseen “mikä olisi erityiskorvausoikeutettujen väestöosuus hyvinvointialueella, jos alueen ikärakenne olisi sama kuin koko maan väestön ikärakenne?”

Psyykenlääkettä ostaneet (huomioitu myös alkuomavastuuta kerryttäneet ostot)

 • Vähintään yhtä lääkettä ostaneet ikäryhmän (0–17 v / 18- v) ja hyvinvointialueen mukaan
 • Psyykenlääkkeiksi määritellyt ATC-luokat:
  • Psykoosilääkkeet (N05A)
  • Neuroosilääkkeet ja rauhoittavat aineet (N05B)
  • Unilääkkeet (N05C)
  • Masennuslääkkeet (N06A)
  • Psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet (N06C)

ADHD-lääkettä ostaneet (huomioitu myös alkuomavastuuta kerryttäneet ostot)

 • Vähintään yhtä lääkettä ostaneet ikäryhmän (0–17 v, 18- v) ja hyvinvointialueen mukaan
 • ADHD-lääkkeiksi määritellyt lääkeaineet:
  • Metyylifenidaatti (N06BA04)
  • Deksamfetamiini (N06BA02)
  • Lisdeksamfetamiini (N06BA12)
  • Atomoksetiini (N06BA09)
  • Guanfasiini (C02AC02)

Lääkekorvaukset yhteensä

Luokittelijat
 • Vuosi
 • Etuus
 • Hyvinvointialue
Mittaluvut
 • Hyvinvointialueen väestö 31.12.
 • Korvauksen saajat
 • Korvaukset, euroa
 • Korvaukset, euroa / saaja
 • Saajien väestöosuus, %

Eläkkeet

Nuoret työkyvyttömyyseläkkeen saajat, väestöosuus

Luokittelijat
 • Vuosi
 • Hyvinvointialue
Mittaluvut
 • Hyvinvointialueen 16–29-vuotias väestö 31.12.
 • 16-29-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeen saajat, lkm
 • Eläkkeensaajien väestöosuus, %

Työttömyysturva

Työmarkkinatuki

Luokittelijat
 • Vuosi
 • Hyvinvointialue
Mittaluvut
 • Hyvinvointialueen 17–67-vuotias väestö 31.12.
 • 17–67-vuotiaiden työmarkkinatuen saajat, lkm
 • Työmarkkinatuen saajien väestöosuus 17–67 -vuotiaasta väestöstä, %
 • Maksetut työmarkkinatuet, euroa
 • Maksetut työmarkkinatuet, euroa / saaja

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki

Luokittelijat
 • Vuosi
 • Hyvinvointialue
Mittaluvut
 • Hyvinvointialueen 17–67-vuotias väestö 31.12.
 • 17–67-vuotiaiden työmarkkinatuen saajat, lkm
 • Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien väestöosuus 17–67-vuotiaasta väestöstä, %
 • Kunnan osuus maksetuista työmarkkinatuista, euroa
 • Maksetut työmarkkinatuet, euroa / saaja

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotuki

Luokittelijat
 • Vuosi
 • Hyvinvointialue
Mittaluvut
 • Hyvinvointialueen väestö 31.12.
 • Perustoimeentulotuen saajat, lkm
 • Perustoimeentulotuen saajien väestöosuus, %
 • Maksetut perustoimeentulotuet, euroa
 • Maksetut perustoimeentulotuet, euroa / saaja

Yleinen asumistuki

Yleinen asumistuki

Luokittelijat
 • Vuosi
 • Hyvinvointialue
Mittaluvut
 • Hyvinvointialueen väestö 31.12.
 • Yleinen asumistuki saajat, lkm
 • Yleisen asumistuen saajien väestöosuus alle 65-vuotiaasta väestöstä, %

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuki

Luokittelijat
 • Vuosi
 • Hyvinvointialue
Mittaluvut
 • Hyvinvointialueen väestö 31.12.
 • Eläkkeensaajan asumistuen saajat, lkm
 • Eläkkeensaajan asumistuen saajien väestöosuus yli 15-vuotiaasta väestöstä, %

Huomiot

 • Hyvinvointialuetieto perustuu henkilön vakinaiseen asuinkuntaan tilastovuoden lopussa tai kuolinpäivänä, mikäli henkilö kuoli tilastovuoden aikana.
 • Vastaavasti ikäryhmätieto perustuu henkilön ikään tilastovuoden lopussa tai kuolinpäivänä.
 • Aluejaotusvuosi: uusin mahdollinen.
 • Tilastoissa ei ole huomioitu sellaisia korvauksen saajia, joille ei löytynyt tieto hyvinvointialueesta (vakituinen asuinkunta oli tuntematon tai ulkomailla).
 • Lääkekorvaustilastot on laskettu aineistosta, joka sisältää vain apteekin välityksellä korvatut sekä vastaavat ennen vuotuisen alkuomavastuun täyttymistä tehdyt lääketoimitukset. Aineisto ei sisällä niitä lääketoimituksia, joista on maksettu sv-korvausta vain jälkikäteen, hakemuksen perusteella.